Tranh Tam dương khải thái

Kinh nghiệm treo tranh phong thủy

Kinh nghiệm treo tranh phong thủy

Trong phòng khách không được treo tranh hổ, dễ gặp phải đại họa sát thân. Đặc biệt là khi đầu hổ treo hướng vào trong nhà lại càng không may mắn. Có người nói mãnh hổ xuống núi nhìn rất