phong thủy

Kinh nghiệm phong thủy khi đặt bàn ăn

Kinh nghiệm phong thủy khi đặt bàn ăn

Theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi sinh ra khí độc. Nếu để nó đối diện với bàn ăn sẽ tạo tâm lý không tốt khi ăn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mọi người. 1. Xà nhà không

Bài trí phòng ngủ hợp phong thủy

Bài trí phòng ngủ hợp phong thủy

Treo ảnh ở đầu giường sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, dễ phát sinh lòng đố kỵ, hai bên sẽ dễ nảy