kinh nghiệm đặt bàn ăn

Kinh nghiệm phong thủy khi đặt bàn ăn

Kinh nghiệm phong thủy khi đặt bàn ăn

Theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi sinh ra khí độc. Nếu để nó đối diện với bàn ăn sẽ tạo tâm lý không tốt khi ăn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mọi người. 1. Xà nhà không